eKasa

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc. Každé zariadenie ktoré vydáva potvrdenie o kúpe tovaru alebo služieb musí byť online pripojené na finančnú správu. Každý doklad vyhotovený takýmto zariadením sa musí automaticky po nablokovaní odoslať a zaevidovať na portály finančnej správy. Z tohto dôvodu sa budú musieť všetky zariadenia na Slovensku upravovať, aby spĺňali podmienky nového zákona. Táto zmena sa musí uskutočniť v dobe od 1.4.2019 do 31.6.2019. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa teda stanú online registračné pokladnice (ORP) prepojené na systém eKasa.