Mobilný skladník

Mobilný skladník do PDA pre SW MKSOFT

Mobilný skladník je systém umožňujúci rýchle a efektívne vykonávať skladové operácie pomocou ručnej dátovej čítačky s integrovaným snímačom čiarových kódov (terminálom). Program v terminále umožňuje vytvárať, prezerať, doplňovať a opravovať skladové doklady k činnostiam:
– Príjem na sklad,
– Výdaj zo skladu,
– Prevod medzi skladmi,
– Inventúra skladu,
– Výdaj a príjem podľa objednávky,
– Práca s viacerými skladmi a dokladmi,
– Editovanie dokladov v PDA,
– Synchronizácia dát cez  Wi-Fi, BT, GPRS, USB kábel – podľa použitého typu PDA
– Používanie sériových čísiel a šarží v dokladoch,
– Cenníky, skladové pozície, užívateľské profily,
– Voliteľné polia pre skladové karty a doklady,
– Využitie „multi“ kódu EAN128/UCC (palety),
– Cena 1 licencie pre terminál OS Android – 45 € bez DPH
– Odporúčaný terminál k aplikácii Mobilný skladník – PDA Unitech EA600

Ďalšie mobilné zariadenia nájdete na záložke Mobilné datové terminály

Datové terminály použité na system Mobilný skladník musia mať OS Android