Mobilný čašník

Mobilný skladník do PDA pre SW MKSOFT

Mobilný čašník je systém umožňujúci rýchle a efektívne vykonávať operácie pomocou ručnej dátovej čítačky   (terminálom). Program v terminále umožňuje vytvárať nové účty, prezerať, doplňovať a opravovať účty,
rozdeľovať a spájať účty
k činnostiam:
– Vytváranie nových účtov,
– Oprava uloženého účtu
– Rozdeľovanie a spájanie účtov,
– Možnosť výberu priestoru,
– Možnosť používania poznámok k jedlám
– Prihlasovanie čašníkov,
– Synchronizácia dát cez Wi-Fi, BT, GPRS – podľa použitého tzpu PDA
– Cena 1 licencie pre terminál OS Android – 45 € bez DPH
– Odporúčaný terminál k aplikácii Mobilný skladník – PDA MODULINO

Ďalšie mobilné zariadenia nájdete na záložke Mobilné datové terminály

Datové terminály použité na system Mobilný čašník musia mať OS Android