eKasa Registračné pokladne

Čo vlastne eKasa je ?

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc. Každé zariadenie ktoré vydáva potvrdenie o kúpe tovaru alebo služieb musí byť online pripojené na finančnú správu. Každý doklad vyhotovený takýmto zariadením sa musí automaticky po nablokovaní odoslať a zaevidovať na portály finančnej správy. Z tohto dôvodu sa budú musieť všetky zariadenia na Slovensku upravovať, aby spĺňali podmienky nového zákona. Táto zmena sa musí uskutočniť v dobe od 1.4.2019 do 31.6.2019. Od 1.7.2019 sa budú môcť používať len také zariadenia, ktoré budú online pripojené na finančnú správu. Jedna z požiadaviek, ktorú musí ON-LINE registračná pokladnica spĺňať je: tlač čitateľného QR kódu na doklad
Dnes je teda zrejmé, že túto požiadavku nie sú schopné splniť IHLIČKOVÉ TLAČIARNE, nakoľko nimi vytlačený QR kód nemá dostatočnú kvalitu. Nie je čitateľný.

IHLIČKOVÉ TLAČIARNE pre účely ON-LINE registračnej pokladnice teda použiteľné nie sú.

Každý majiteľ zariadenia, ktoré bude pripojené na finančnú správu sa bude musieť elektronicky prihlásiť na finančnú správu a tam si zaregistrovať model, typ a výrobné číslo zariadenia. Z finančnej správy následne obdrží jedinečný kód zariadenia a ten sa musí nahrať do zariadenia.

Pokladne ktoré sa budú dať prerobiť na online prenos – eKasa

 

Pokladne od spoločnosti ELCOM Prešov

  • EURO 50 – CASH, Mini
  • EURO – 150
Cenník UpGrade pokladní EURO

 

Pokladne od spoločnosti A3 Soft

  • Všetky zariadenia typu – VX 520 a VX 675

Pokladne od spoločnosti GIMEX Slovakia a Horizon Slovakia

  • QUORION CR 18
Cenník UpGrade pokladne QUORION CR 18

 

Pokladne ktoré sa nebudú dať prerobiť na online prenos – eKasa

 

Pokladne od spoločnosti ELCOM Prešov

  • EURO 2500
  • EURO – 100, 500, 1000, 2000,

Pokladne od spoločnosti GIMEX Slovakia a Horizon Slovakia

  • QUORION QMP 5000 – ihličková tlačiareň

Pokladne od spoločnosti BOWA

  • DATECS DP 50
  • DATECS MP 55