PHMobile

PHMobile – online datové terminály pre ES POHODA

V súčastnosti sa jedná o funkčne najprepracovanejší systém, ktorý sa dá použiť k SW POHODA.

Jedná sa o riešenie, ktoré funguje na princípe klient – server, kedy datový terminál komunikuje s PHServer
a ten prenáša údaje online do SW POHODA. Komunikácia medzi datovým terminálom a počítam prebieha
najčastejšie cez Wi-Fi.  Ak by bolo treba používať datový terminál aj mimo dosah počítača kde je PHServer,
komuníkácia môže prebiehať aj cez GRPS ( pripojenie cez mobilného operátora ).
Všetky data sú online aktualizované s SW POHODA.

Systém PHMobile umožňuje vytvárať Príjemky, Výdajky, Predajky, Vydané faktúry, Inventúry a Kontralu dokladov.

Nakoľko je systém prepojený online s POHODOU, doklady sa robia priamo na adresáta vybraného z adresára
a po odoslaní do POHODY sa automaticky vytvorý daný doklad. V prípade príjemky je tovar automaticky prijatý,
v prípade Výdajky, Predajky alebo Vydanej faktúry automaticky vydaný. Dá sa robiť aj prevod medzi skladmi.
Ďaľšou možnosťou ako použiť PHMobile je kontrola dokladov.
Táto funkia umožňuje skladníkovy pri odovzdávaní tovaru odkontrolovať vydávaný tovar a to snímaním tovaru,
kedy sa mu s dokladu po zosnímnutí čiarováho kodu odoberajú položky až je doklad prázdny.

 

Datové terminály použité na system PHMobile musia mať WinCE, WinMobile.