Jazz Barcode

SW Jazz Barcode slúži ako nadstavbový program k SW POHODA.

Jazz Barcode rozširuje vlastnosti SW POHODA o komfortnú prácu

s čiarkovými kodmi v spolupráci s mobilnou Databankou CPT 8300,

CPT 8200 alebo Datovými terminálmi s OS WIN Mobil

Do Databanky sa cez Jazz Barcode pošlú skladové zásoby z POHODY

a snímaním položiek cez terminál môžeme vytvárať príjemky, výdajky,

predajky, prevodky, prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané objednávky

a inventúry. Na Databankei sa môže vytvárať viac dokladov naraz a tieto

sa opäť cez Jazz Barcode importujú do POHODY

Cenník Jazz Barcode