Prenájom pokladne

V prípade, ak nebudete využívať pokladne dlhodobo a ich kúpa by bola pre Vás zbytočná investícia, ponúkame Vám výhodnejšiu alternatívu.

Ponúkame prenájom registračných pokladníc vrátane všetkých súvisiacich služieb, ktoré s prenájmom tohto typu zariadení úzko súvisia.

Podmienky prenájmu:

Doba prenájmu sa ráta odo dňa prevzatia registračnej pokladne po deň vrátenia reg.pokladne odhlásenej na DU.

  • záloha za registračnú pokladňu 250 EUR
  • záloha za zálohovacie zariadenie 50 EUR
  • prenájom reg.pokladne 5 EUR s DPH / deň
  • pri dlhodobom prenájme 50 EUR s DPH / mesiac
  • naprogramovanie reg.pokladne a výmaz reg.pokladne – 48 EUR s DPH
  • po vrátení – 48,00 EUR s DPH za fiškálnu pamäť
  • Zálohovanie dat na CD – 12 EUR s DPH
  • v cene naprogramovania reg.pokladne je nahratie 50 PLU a zaškolenie obsluhy

Zmluva o prenájme